Privacy disclaimer

 

Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst
Door gebruik te maken van de diensten van Bouwbedrijf Leda B.V., hierna te noemen Bouwbedrijf Leda verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Bouwbedrijf Leda niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

Toepasselijk recht
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de door ons uitgekozen bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud
De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van Bouwbedrijf Leda of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

 

Externe inhoud
De website van Bouwbedrijf Leda kan links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat Bouwbedrijf Leda deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; Bouwbedrijf Leda draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Privacy
Bij Bouwbedrijf Leda zien we het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Bouwbedrijf Leda. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bouwbedrijf Leda respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle door u verstrekte gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bouwbedrijf Leda of die van een door ons geselecteerde derde partij.

Wijziging van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden mogen ten aller tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Daarom wordt u aangeraden de algemene voorwaarden gaarne tijd te controleren op wijzigingen.

De ideale bouwpartner

Parallelweg 7
3771 LE
Barneveld

0342 400 857
info@bouwbedrijfleda.nl
Gratis offerte aanvragen